Soft-PC s.r.o.

 

        +420 605 211 635
        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
title-image

PF 2024

  • Zobrazeno: 2898

Vážení zákazníci, partneři, uživatelé,

děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a přejeme Vám úspěšný rok 2024.


Upozornění na změnu zaokrouhlování

  • Zobrazeno: 33942

Nová úprava zákona o DPH mění pravidla pro zaokrouhlování. Dle novely DPH se nezaokrouhluje ani daň ani základ daně, jak tomu bylo doposud.

Zaokrouhlení celkové částky k úhradě na celé Kč je přípustné jen u úhrady hotově a nesmí se přidat ani k základu ani k dani.

Zaokrouhlení u bezhotovostních plateb

  • Zobrazeno: 33544

Novela zákona o DPH 1.4.2019 přinesla změnu v zaokrouhlování bezhotovostních a hotovostních plateb.

Hotovostní platby lze nyní částku k úhradě zaokrouhlit na celé Kč a toto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně.

U bezhotovostních plateb by naopak případné zaokrouhlení mělo být zahrnuto do základu daně, ovšem dle stanoviska GFŘ lze i toto zaokrouhlení vyjmout. Více zde.

Informace k novele zákona o daních z příjmů

  • Zobrazeno: 48247

Na stránkách Finanční správy je k dispozici článek k novele zákona o daních z příjmů.

Odkaz na článek ZDE.

Asi nejvýznamnější změna se týká - cituji:

Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou

Od 1. 5. 2019 dochází v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b). V případě, že poplatník neučinil u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou, jedná-li se o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v současné době 3 000 Kč. V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč od téhož plátce za kalendářní měsíc.

Podkategorie

Aktuality

Top of Page